XBMC debug i generowanie pliku LOG

Sposób 1: Włączenie logowania bezpośrednio z XBMC

Logowanie możemy włączyć bezpośrednio z XBMC, korzystając z opcji menu: System->Ustawienia->System->Debugowanie i zaznaczenie opcji Włącz logowanie (debug). Standardowo o fakcie generowania logu zawiadamia Cię informacja w lewym górnym rogu ekranu podająca lokalizacje pliku logu, zużycie pamięci (MEM) i procesora (CPU) oraz ilości wyświetlanych ramek na sekundę (FPS).

Sposób 2: Włączenie logowania za pomocą pliku konfiguracyjnego

Logowanie można również włączyć poprzez edycję pliku konfiguracyjnego advancedsettings.xml i ustawienie parametru loglevel. Opcja włączania logu w ten sposób jest niezwykle przydatna gdy XBMC nie startuje prawidłowo i nie mamy szansy wejść do jego menu ustawień. Plik konfiguracyjny advancedsettings.xml znajduje się w folderze z danymi aplikacji (np. dla Windows będzie to %appdata% \XBMC). Edytujemy go dowolnym edytorem (ja używam Geany). W przypadku braku pliku advancedsettings.xml we wskazanym folderze należy go samemu utworzyć.

Wartością dodaną, w stosunku do włączania logowania bezpośrednio z XBMC, jest możliwość decydowania jak szczegółowe dane powinien nasz log zawierać. I tak poprzez parametr loglevel można ustawić jedną z wartości:

-1 brak logowania
0 normalne logowanie (ustawienie domyślne)
1 logowanie szczegółowe (debug)
2 jak (1) + informacja na ekranie o użyciu procesora, pamięci itp.
3 jak (2) + inormacja szczegółowa o zasobach SMB

Dodatkowo możliwe jest ustawienie atrybutu hidden, który decyduje czy opcja włączania / wyłączania logowania będzie widoczna w XBMC (false) czy też nie (true).Przykładowo, chcąc włączyć szczegółowe logowanie, bez wyświetlania informacji na ekranie, oraz ukryć opcję logowania z menu XBMC, należałoby wpisać:

<loglevel hide="true>1loglevel">

Po wszystkim zapisujemy plik ustawień i restartujemy XBMC.

Inne rozwiązania / dodatki

Możesz również chcieć użyć pluginu XBMC Log Uploader, który automatyzuje proces współdzielenia logu.

Lokalizacja

Pliki logu znajdziesz w katalogu z zainstalowanym XBMC - typowo (w zależności od Systemu Operacyjnego) będzie to:

Linux /home//.xbmc/temp/
Windows %APPDATA%\XBMC\
iOS (ATV2/iPad/iPhone) /private/var/mobile/Library/Preferences/xbmc.log
OSX/ATV /Users//Library/Logs/

Otwierając podaną lokalizację znajdziesz zwykle w niej dwa pliki:

 • xbmc.log – ostatni plik logu (to właśnie ten plik w zwykle Cię interesuje!),
 • xbmc.old.log – kopia poprzedniego pliku logu,

Format

Log jest zwykłym plikiem tekstowym, a każde zdarzenie jest logowane przez XBMC w podanym niżej formacie:

TIMESTAMP T:THREADID M:FREEMEM LEVEL: MESSAGE

 • TIMESTAMP - czas,
 • THREADID – identyfikator wątku zdarzenia,
 • FREEMEM – ilość wolnej pamięci (w bajtach),
 • LEVEL – poziom logowania,
 • MESSAGE – krótki opis i/lub ważne informacje o zdarzeniu.

Poziomy logowania

W XBMC istnieją dwa różne poziomy logowania. Pierwszy jest to poziom szczegółowości zdarzenia, drugi kontroluje który poziom szczegółowości jest faktycznie zapisywany do logu.

Poziomy szczegółowości zdarzeń:

 • DEBUG – Szczegółowa informacja o statusie XBMC. Ta informacja jest w zwykle użyteczna dla programistów lub doświadczonych użytkownikom XBMC.
 • INFO – Zdarzenie nie będące problemem. Logowane informacyjnie.
 • NOTICE – Podobne do INFO ale o większym znaczeniu. Ten poziom logowania i wcześniejsze są używane domyślnie.
 • WARNING – Potencjalny problem. Jeżeli XBMC wykonało akcję, której nie oczekiwałeś, tutaj zajdziesz prawdopodobnie informację dlaczego tak się stało.
 • ERROR – Wystąpił błąd. Typowo informowany jesteś o błędach skóry, odtwarzania itp.
 • FATAL – Błąd krytyczny. XBMC nieoczekiwanie zakończy pracę.

Poziomy kontroli szczegółowości zapisu logu:

Poziomy posortowano w kolejności zależnej od ilości dostarczanej informacji:

 • None – Brak logowania. Plik xbmc.log może zostać utworzony, lecz pozostanie pusty.
 • Normal – Poziom domyślny. Logowane będą darzenia poziomu NOTICE lub wyższe.
 • Debug – Wszystkie zdarzenia będą logowane. Ten poziom lub wyższy jest zwykle oczekiwany w przypadku szukania pomocy innych (np. na Forum).
 • Debug w/ Visuals – Wyświetla te same informacje jak poziom Debug, lecz dodatkowo ilość wolnej pamięci i użycie procesora będą wyświetlanie na ekranie.
 • SMB Debug – To samo co Debug w/ Visuals, dodatkowo z masą szczegółowych informacji dotyczących protokołu Samba. Używaj tylko gdy to niezbędne / zostaniesz o to poproszony.
Polski

Rodzaj pomocy: 

Komentarze

Konto premium

Aktywne serwisy


 
to wyjątkowy zbiór filmów dokumentalnych, fabularnych, seriali i audycji telewizyjnych w internecie
internetowa aplikacja telewizyjna Ipla należąca do Cyfrowego Polsatu
Przegapiłeś swój ulubiony program na antenie TVN, TVN Style czy TVN Turbo? W tvn player nie zabraknie najpopularniejszych programów i show z kanałów

WSPÓŁPRACA

mods-kodi.pl

Informacje

Copyright © 2013 – 2021 SD-XBMC
All rights reserved www.sd-xbmc.org